Select Page

De transportsector is onmisbaar in de Nederlandse samenleving. Duizenden bedrijven zijn afhankelijk van goede transport om hun business draaiende te houden. Heeft een vrachtwagen chauffeur bijvoorbeeld pech? Dan kan het zomaar zijn dat jouw favoriete producten niet bij je supermarkt in de koeling te vinden zijn. Niet alleen de producten in de supermarkt, maar ook onder andere de stoel waar je op zit is meerdere keren getransporteerd. Het transport proces gaat de fabrikant naar de winkel en zo naar je huis. Ook kan het zijn dan grondstoffen getransporteerd worden naar een fabriek en de fabriek transporteert het weer door naar de winkel en dan komt het pas jou. Hoe en wat transport & logistiek precies is, vertellen we je verder in deze blog.

Wat is transport?

Transport is een begrip dat makkelijk uit te leggen is. Transport gaat om het vervoeren van een object van plek A naar plek B. Het woord transport stamt af uit het latijn. Trans betekent over en port betekent dragen. In het Nederlands dus overdragen en dat is precies wat het doel is van de transport. Transport is onder te verdelen in twee vormen namelijk; personenvervoer en goederenvervoer. Bij personenvervoer moet je denken aan het openbaar vervoer zoals de bus of vliegtuig. Goederentransport is het transporteren van goederen zoals voedingswaren. Goederen kunnen vervoerd worden via de weg, over het water en in de lucht.

 

Wat is logistiek?

Logistiek is een veel breder begrip dan transport. Logistiek vereist meerdere taken. Bij logistiek draait alles om organiseren, plannen, besturen en uitvoeren vaan een stroom aan goederen vanaf de eerste tot aan het laatste moment.  De logistiek is de planning hoe het product van locatie A naar locatie B zal gaan. De logistiek zorgt ervoor dat de het inkopen van grondstoffen tot aan het uiteindelijke product bij de afnemer geregeld wordt.